15.-17.
مايو
تكبير الخريطة

مشاركة المحتوى

شكرا لك على التقييم

Durante il lungo ponte dell'Ascensione, la Città Vecchia di Locarno si riempie di bancarelle colme di oggetti di antiquariato. Nelle suggestive vie del centro storico, gli appassionati del genere trovano gli oggetti più svariati e originali: ceramiche e porcellane, mobili, gioielli, abiti, libri, bambole antiche, strumenti musicali, dischi rari, e molto altro ancora. Girovagare tra le bancarelle della Brocante mette le ali alla fantasia dei collezionisti ed è inoltre un modo simpatico per scoprire il cuore di Locarno.

Maggiori informazioni su www.procittavecchia.ch .


المعلومات

Locarno

أوقات الدوام

lunedì-giovedì , venerdì-sabato 10.00-19.00, domenica 10.00-17.00

إن المحتوى المذكور هنا هو مقدم و محدّث من من قبل مكاتب سياحية إقليمية/محلية، و لذلك فإن هيئة السياحة السويسرية غير قادرة على ضمان صحة المحتوى

إظهار نمط مشاهدة أخرى للنتائج: