Gebruiksvoorwaarden / Ontheffing van aansprakelijkheid / Privacy Statement

Belangrijke juridische aanwijzingen

Wij verzoeken u de onderstaande voorwaarden aandachtig door te lezen voordat u doorgaat. Personen die de website MySwitzerland.com van Zwitserland Toerisme oproepen, verklaren dat ze met de onderstaande voorwaarden akkoord gaan.

Auteurs- en handelsmerkrechten

De gehele inhoud van de website MySwitzerland.com is door de auteurswet beschermd. Alle rechten behoren toe aan Zwitserland Toerisme of aan derden. De onderdelen op de website MySwitzerland.com zijn alleen vrij toegankelijk voor browsingdoeleinden. Reproductie van het materiaal of delen daarvan in willekeurig schriftelijke of elektronische vorm is alleen toegestaan met uitdrukkelijke vermelding van MySwitzerland.com. Het reproduceren, doorgeven, modificeren, verbinden of gebruiken van de website MySwitzerland.com voor openbare of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zwitserland Toerisme is verboden.

De verschillende namen en logo's op de website van MySwitzerland.com zijn over het algemeen geregistreerde, beschermde handelsmerken. Geen enkel onderdeel van de website MySwitzerland.com is zo ontworpen dat daardoor een licentie of een recht ten gebruike van een afbeelding, een geregistreerd handelsmerk of van een logo wordt toegestaan. Door de website MySwitzerland.com of delen daarvan te downloaden of te kopiëren, worden er geen rechten ten aanzien van software of onderdelen op de website MySwitzerland.com overgedragen. Zwitserland Toerisme behoudt zich alle rechten voor ten aanzien van alle onderdelen op de website MySwitzerland.com met uitzondering van de aan derden toebehorende rechten.

Geen garantie

Hoewel Zwitserland Toerisme alle zorgvuldigheid in acht heeft genomen om de betrouwbaarheid van de op de website MySwitzerland.com gegeven informatie op het moment van publicatie ervan te garanderen, kunnen noch Zwitserland Toerisme noch zijn contractanten een expliciete resp. impliciete toezegging doen of garantie geven (ook jegens derden) ten aanzien van nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie op MySwitzerland.com. Meningen en andere informatie op de website MySwitzerland.com kunnen te allen tijde zonder aankondiging worden gewijzigd.

Zwitserland Toerisme is niet verantwoordelijk in het geval de functies op de website MySwitzerland.com worden onderbroken en staat er niet voor in dat deze functies niet worden onderbroken of dat de website MySwitzerland.com of de betreffende server vrij is van virussen of andere schadelijke bestanddelen.

Aansprakelijkheidsbeperking

Zwitserland Toerisme stelt zich niet aansprakelijk voor (ook niet bij nalatigheid) directe, indirecte of gevolgschade, die voortkomt uit de toegang tot de onderdelen van de website MySwitzerland.com of het gebruik van die onderdelen resp. de onmogelijkheid toegang tot deze te verkrijgen of deze te gebruiken of uit de koppeling met andere websites.

Koppelingen (links) met andere websites

De website MySwitzerland.com bevat links naar websites van derden die voor u van belang kunnen zijn. Door zulke links aan te klikken verlaat u eventueel de website MySwitzerland.com of er worden binnen de omgeving van de website MySwitzerland.com gedeelten van websites van derden weergegeven. Zwitserland Toerisme heeft geen enkele controle uitgevoerd van via links met de website MySwitzerland.com gekoppelde websites van derden en is in generlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud of het functioneren van die websites van derden. Dit geldt los van het feit dat u bij het aanklikken van een link de website MySwitzerland.com verlaat of weergave binnen de omgeving van de website MySwitzerland.com plaatsvindt en ook als in het laatste geval de aanbieder van de informatie van een vreemde website niet zonder meer te zien is. Het maken van deze verbinding of het raadplegen van websites van derden vindt uitsluitend plaats op risico en voor rekening van de gebruiker.

Bescherming van persoonsgegevens

De bescherming van persoonsgegevens neemt bij Zwitserland Toerisme een belangrijke plaats in. Als bezoeker van de website MySwitzerland.com of STNet.ch beslist u welke persoonsgerichte gegevens u prijs wilt geven. Wij willen u er echter op wijzen dat wij - door uw bezoek aan onze website en het lezen van de nieuwsbrieven - automatisch in het bezit komen van informatie die het ons mogelijk maakt te achterhalen hoe de bezoekers onze website en onze nieuwsbrieven gebruiken en voor welke informatie en aanbiedingen bijzondere belangstelling is. Indien u zich persoonlijk registreert of via onze website reserveringen maakt of informatiemateriaal of andere diensten aanvraagt, hebben wij persoonlijke gegevens van u nodig zoals uw naam en adres. Voor zover dergelijke diensten door derden worden verleend, zullen wij uw gegevens aan de betreffende dienstverlener doorgeven, waartoe u ons met het opgeven van uw gegevens automatisch machtigt. Voor het overige zullen wij uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandelen en alleen in anonieme vorm zelf verwerken of aan derden doorgeven. Zulke derden kunnen zich ook in het buitenland bevinden. De gegevensverwerking door ons of door derden vindt - uitgezonderd voor het leveren van door u aangevraagde dienstverleningen - uitsluitend plaats met het doel onze cliënten van individuele informatie te voorzien en gericht op hun interesses en behoeften alsook voor statistische en marketingdoeleinden voor onszelf en voor de toeristische dienstverleners in Zwitserland. De gegevensverwerking dient ertoe het ons mogelijk te maken om onze website en ons eigen aanbod op de behoeften van de gebruiker af te stemmen. De gegevensverwerking vindt echter ook en vooral plaats voor marktonderzoek en om de belangstelling voor het gevarieerde toeristische aanbod van Zwitserland te bepalen en op die manier tot conclusies te komen m.b.t. de op de behoeften afgestemde vormgeving van dit toeristische aanbod en die de Zwitserse toeristische ondernemingen ter beschikking te stellen. Een andere toepassing van uw persoonlijke gegevens, vooral de verkoop ervan aan derden, wordt nadrukkelijk uitgesloten. Als geregistreerde klant kunt u zich van de inhoud van uw klantgegevens bij ons in kennis stellen.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die een website naar uw browser kan sturen om u bij op databank ondersteunde systemen beter van dienst te kunnen zijn. U heeft echter de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat die u ervan op de hoogte stelt als u een cookie ontvangt of die automatisch weigert. U kunt dus zelf beslissen of u wel of geen cookie wilt accepteren. Het weigeren van een cookie heeft echter tot gevolg dat u geen persoonlijk account bij MySwitzerland.com kunt maken en er geen online-hotelreserveringen mogelijk zijn.

Envoi de Newsletter et courrier électroniques

Zwitserland Toerisme verstuurt een Info-Newsletter met nadere informatie over bijv. geactualiseerde websites of speciale aanbiedingen per e-mail. Voor het geval u zich voor deze dienst laat registreren, maken wij u erop attent dat het versturen van e-mails over het algemeen ongecodeerd gebeurt en onder andere het risico met zich meebrengt dat dergelijke gegevens door derden onderschept en ingezien kunnen worden.

Opzegging (Opt Out Policy)

Afmelden voor de MySwitzerland.com Newsletter is te allen tijde mogelijk. Iedere Newsletter heeft een directe link die de afmelding eenvoudig en automatisch uitvoert.

Algemeen

Deze pagina werd voor het laatst op 1. juni 2008 gewijzigd. Mocht u vragen over of commentaar op onze juridische aanwijzingen of t.a.v. de bescherming van persoonsgegevens hebben, neem dan a.u.b. contact met ons op via webmaster@switzerland.com.

Netiquette

Wij willen geen uitspraken of discussies op onze pagina lezen, die tegen de wet, aanstotend of strafbaar zijn. In het geval dat onze user, onze organisatie of derden in een kwaad daglicht gesteld worden, behouden wij ons het recht voor deze bijdragen zonder commentaar te verwijderen..

Kies een andere weergave van de resultaten: