Banntag in Baselbiet (Baselland)

Baselland

Hemelvaartsdag of een andere dag in mei
Tot de reformatie was de rondrit met Hemelvaart in Basel en omgeving een oude gewoonte, die zegening van de akkers en de controle van de grensstenen verbond. Sindsdien beperkt het zich slechts nog tot het rein wereldlijke aspect en heeft het het karakter gekregen van een gemeentefeest.

Inhoud delen

Bedankt voor uw waardering
Op hemelvaartsdag of een andere dag in mei trekken de burgers op uitnodiging van de burgergemeente in rotten (groepen) een deel van de grens na, begeleid door een bestuurslid of een boswachter, vaandeldrager en muzikant. In sommige gemeenten wordt een kerkdienst gehouden. Op een mooi punt begroet de president van de burgerraad de hele schare, stelt de nieuwe burgers voor en behandelt de nieuwe vragen van de gemeente. Aansluitend volgt een maaltijd, die in veel plaatsen door de burgergemeente wordt betaald.
Het gebruik van de bandag was in de eerste helft van de 20e eeuw gedegenereerd of verdwenen. Na de tweede wereldoorlog werd het gebruik nieuw leven ingeblazen. De autoriteiten zagen er een middel in om het contact met de bewoners en de bewoners onderling op ongedwongen wijze te bevorderen.

Kies een andere weergave van de resultaten: