De midwintergebruiken in Hallwil

Hallwil

Op een zondag eind november of begin december. Wedstrijd zweepknallen.
Tweede donderdag in december: maskerade door een jongensgroep
24 En 25 december : familiebezoek door een groep verklede meisjes
31 December: met dorsvlegels op een houten plaat slaan
2. Januari: maskerade door een groep volwassen mannen.

Inhoud delen

Bedankt voor uw waardering
Het dorp Hallwil in het gereformeerde Aargau is het enige in de verre omtrek dat een hele cyclus van volksgebruiken heeft bewaard die zich binnen een maand afspelen.
De eerste traditie is het Chlauswettchlöpfe op de laatste zondag van november of de eerste van december. Jongens en jonge mannen wedijveren in drie categorieën met elkaar in het knallen met drie tot vijf meter lange zwepen.
Zes jongens van dertien tot en met veertien jaar, die het knallen beheersen, voeren op de tweede donderdag in december het Chlausjage uit. Zij personifiëren zes traditionele typen maskers en bezoeken zo de huizen van het dorp. Aan de kinderen delen ze, afhankelijk van hun vorderingen, cadeautjes of vermaningen uit.
Zeven meisjes van dezelfde leeftijd voeren op kerstavond en met Kerst een gebruik uit, dat zich in de dorpskring afspeelt. Het in het wit geklede, met sluiers verhulde Wiehnechtchind (kerstkind) en zes begeleidsters in roze gekleurde gewaden bezoeken 's avonds de families van het dorp.
Op oudejaarsavond tegen middernacht komt de bevolking op een heuvel boven het dorp bij elkaar rond een brandende houtstapel. Om tien voor twaalf begint een groep van acht mannen met dorsvlegels ritmisch op een houten oppervlak op de grond, ongeveer ter grootte van een tafel, te slaan.
De Bärzelistag (2 januari) vormt het slot van deze cyclus van tradities. Vijftien ongehuwde volwassenen verenigen zich tot een maskergezelschap, die vijf "Grüne" (groene) en vijf "Dürre" (dorre) en een kameel met kameeldrijvers uitbeelden. De groenen symboliseren het voorjaar, het leven en de dorren stellen de winter, de dood voor.

Kies een andere weergave van de resultaten: