Informatie over UNESCO-werelderfgoederen en biosfeerreservaten

De UNESCO beschermt overal ter wereld de cultuurgoederen en natuurgebieden die een universele waarde hebben.

Inhoud delen

Bedankt voor uw waardering
In totaal bevat de lijst met werelderfgoed van de UNESCO 962 monumenten in 157 landen. Daarvan worden er 745 als Kulturdenkmäler en 188 als natuurmonumenten in de lijst vermeld, 29 andere monumenten behoren tot beide categorieën.

De op de Werelderfgoedlijst genoteerde sites hebben een buitengewone universele waarde. Ze weerspiegelen de grote verscheidenheid van de menselijke culturele capaciteiten en van de natuurverschijnselen. Centraal stond, en staat nog altijd, de revolutionaire idee dat de bescherming en het behoud van dit erfgoed onder de hoede van heel de mensheid moet staan.

Biosfeerreservaten zijn modelgebieden, die zich permanent inzetten voor een duurzame ontwikkeling. Men streeft er naar een goed evenwicht tussen ecologische verantwoordelijkheid, economische productiviteit en maatschappelijke saamhorigheid. Een duurzame ontwikkeling voorziet in die behoeften van vandaar en zorgt ervoor, dat dit ook voor toekomstige generaties geldt.

Aan de lijst met werelderfgoed ligt de overeenkomst ter bescherming van de culturele en natuurlijke erfgoederen in de wereld (de werelderfgoedconventie) ten grondslag. Deze werd op 16 november 1972 tijdens de 17e algemene conferentie van de UNESCO in Parijs aangenomen en werd op 17 december 1975 van kracht. Acuut bedreigde werelderfgoederen worden op een „Rode lijst“ vermeld.

Kies een andere weergave van de resultaten: