Loco, de belangrijkste antieke plaats

Loco

Loco, het centrum van de strovlechterij in de Onsernone, was in de middeleeuwen de belangrijkste plaats van het rond het jaar 1000 gestichte "Comune di Onsernone“ . Tegenwoordig is de plaats vooral bekend door het ‘Museo onsernonese’ en de molen.

Inhoud delen

Bedankt voor uw waardering
Het museum werd in 1966 op initiatief van enkele cultureel bijzonder geïnteresseerde en geëngageerde Onsernonesi opgericht. De aanleiding was dat de plaatselijke bevolking het cultureel en volkenkundig erfgoed van de regio wilde behouden en voor het grote publiek toegankelijk wilde maken.

In een oud Onsernonesisch huis toont het museum een groot thematisch spectrum: van het dagelijkse boerenleven en -werk, via de stro-industrie tot emigratie, van de profane en sacrale kunst tot getuigenissen van de aanwezigheid van bekende Europese culturele persoonlijkheden.

De molen van Loco, een van de oudste verzorgers van voedingsmiddelen van de regio, stamt uit de 18de eeuw. De molen werd nauwgezet gerestaureerd en weer in gebruik genomen. Sinds 1991 wordt maïs met de oude molenstenen weer tot polentameel gemalen.

De molen getuigt van de geschiedenis van het Osnernonedal en zijn molenaarstraditie: aan het eind van de 19de eeuw waren er in het Onsernonedal 27 molens actief, vandaag de dag zijn de meeste ervan verdwenen of functioneren niet meer. Bezoekers kunnen in een tentoonstelling op de bovenste verdieping meer te weten komen over de geschiedenis en de techniek van de korenmolens van de Onsernone.

Kies een andere weergave van de resultaten: