Museum kasteel Montebello

Bellinzona

Bellinzona, Ticino (Svizzera)

Bellinzona, Ticino (Svizzera)

UNESCO-Castelgrande in Bellinzona 2

UNESCO-Castelgrande in Bellinzona 2

Hertogelijke vesting (XIV), gerestaureerd van 1971-74 door architect Mario Campi.

Klik op de kaart voor details

Inhoud delen

Bedankt voor uw waardering
Regionale archeologie: Opgravingen uit dodensteden uit de brons- en ijzertijd, de romeinse tijd en de middeleeuwen (langobardisch wapenschild). Groot-Griekse keramiek (4e tot 1e eeuw voor Chr.). Metselwerk uit de 15e eeuw, kapitelen, doopvont. Wapens uit de 15e tot 19e eeuw.

Kies een andere weergave van de resultaten: