Gebruik van kaartenmateriaal, profielen en GPS-coördinaten

Belangrijke informatie over kaartmateriaal, routegebruik, routebeschrijvingen en GPS-coördinaten.
MySwitzerland.com beveelt routes aan, maar stelt zich niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van de routes, de moeilijkheidsgraad of voor de berijdbaarheid/begaanbaarheid van de beschreven wegen. De wegen zijn in een verschillende toestand of kunnen in verband met weers- of andere invloeden slecht of niet begaanbaar/berijdbaar worden. Let op de aanwijzingen, vraag ter plaatse informatie en houd u bij het mountainbiken aan het verkeersreglement.

Inhoud delen

Bedankt voor uw waardering

GPS-coördinaten


Belangrijkste element: bestudering van het handboek van de GPS-ontvanger.
GPS is de afkorting voor "Global Positioning System", dus wereldwijde positiebepaling. Het systeem werd oorspronkelijk ontwikkeld door het Amerikaanse verdedigingsministerie voor positiebepaling voor militaire doeleinden. Het bestaat uit een net van 24 satellieten die eens per dag op een hoogte van 20.000 km een keer rond de aarde cirkelen. Deze satellieten geven de informatie over hun baan en de exacte tijd overal op aarde door. De informatie wordt door elke GPS-ontvanger (op dit moment) gratis ontvangen.

Precisie en toestellen


Tot 2000 werd de precisie met opzet verlaagd tot 50 tot 100 meter. Tegenwoordig bedraagt de nauwkeurigheid bij de GPS-positiebepaling in het gunstigste geval 3 tot 5 meter.
De toestellen functioneren - nog steeds met beperkingen - ook in dichte bossen, in dichte bebouwing of in auto's zonder buitenantenne. Met alle (of in ieder geval de nieuwere) toestellen kunnen bovendien ook wegpunten (waypoints) en routes (tracks) worden opgeslagen. Verder is er een zogenaamde GOTO-functie (richting en afstand naar een opgeslagen richtpunt), precies zo wordt de hoogte aangegeven. Daarbij komen: actuele snelheid, gemiddelde snelheid, resterende tijd tot de aankomst bij het doel. Voorzichtigheid is geboden bij de scheidslijnen: niet alle apparaten hebben een scheidslijn voor het doorgeven van data tussen PC en GPS (en omgekeerd). Ook moet erop worden gelet dat het gekozen routeprogramma op de PC het gekozen GPS-toestel ondersteunt.

Positiebepaling


De positiebepaling is met GPS op zich geen kunst. Na het inschakelen van het toestel krijgt u binnen korte tijd de coördinaten van het huidige standpunt en die kunt u opslaan. Om alleen naar bekende punten te navigeren (b.v. om de standplaats van een auto na een wandeling terug te vinden) heeft u dus niet meer nodig dan de GPS-ontvanger. Meestal wilt u echter de weg naar een bepaalde plaats aangegeven krijgen of u wilt de aangeven coördinaten van de huidige positie met een punt op de landkaart in verbinding brengen.

Toestellen met ingebouwde kaarten


De meeste GPS-toestellen hebben tegenwoordig ?ingebouwde" kaarten, dat betekent dat u de miniatuuruitgave van een topografische kaart op het display ziet. Bepaald door de grootte van het display is de getoonde kaartuitsnede relatief klein. Het ingebouwde kaartmateriaal is doorgaans relatief grof en beperkt zich tot straten. Bij de betere toestellen kunnen echter detailkaarten worden opgeslagen - bijvoorbeeld de landkaarten 1:50.000 van www.swisstopo.ch.

Voordelen van navigeren met GPS


* Een route die vooraf is vastgelegd of overgenomen kan onderweg de weg wijzen, doordat deze route met de actuele positie kan worden vergeleken.
* Na een tocht kunnen door de GPS genoteerde waarden in overeenkomstige programma's worden gekopieerd. Zo kunt u zien, waar u overal bent geweest...

Beperkingen en grenzen


* GPS als kompas: een betrouwbare aanduiding van de windrichting is bij stilstand niet mogelijk, maar pas bij een beweging tussen twee punten. Oorzaak hiervan: anders dan een kompas bepaalt het GPS de windrichting niet door middel van magnetisme, maar altijd uit een positieverschil tussen twee punten.
* Mogelijke afschaduwing (dicht bos, nauwe kloven, tussen gebouwen) bemoeilijkt de positiebepaling.
* Andere risico's: de toestellen kunnen technische gebreken vertonen, batterijen zijn leeg, beschadiging, verlies, fouten in de bediening.
* Daarom niet alleen vertrouwen op het GPS. Het GPS geeft precies aan, waar u zich heeft vergist, maar u moet het zelf uitvinden. Daarom kaart en altijd een kompas meenemen. Afgelegen trajecten ook met GPS nooit alleen doen!
* En überhaupt: het gezonde mensenverstand moet altijd de overhand houden. Dus niet de rivier oversteken op de plaats waar hij het snelst stroomt omdat het GPS het aangeeft, maar de brug 50 meter verder naar rechts gebruiken.

Wat is nodig aan apparatuur en software?


* De download van de MySwitzerland-routes is niets anders dan een lijst van de x/y-coördinaten van de ontelbare wegpunten; samen leveren ze een route op.
* Dit document (routefile) kan geladen worden op de PC/Mac, het GPS-toestel of een PDA. Wat het toestel concreet met de wegpunten doet, is afhankelijk van de daarop geladen kaartensoftware.
* Digitaal kaartmateriaal wordt niet met de routefile van MySwitzerland.com meegeleverd. Computer, GPS of PDA geven de route weer op opgeslagen kaarten (b.v. swisstopo.ch).

Downloaden van de routes vanaf MySwitzerland.com


* De mogelijkheid bestaat om een routefile direct via de PC op een aangesloten Garmin-toestelop te slaan.
* Het document kan echter ook eerst op de PC of de Mac worden geladen, voor het op het GPS wordt overgezet. Daarvoor is software nodig die gratis verkrijgbaar is.
* Voor het overzetten in een programma voor het bewerken van kaarten zoals het TTQV3 (alleen PC) van touratech.de wordt het pure txt-document gebruikt.

(bepaalde gegevens van deze uitvoeringen zijn gedeeltelijk afkomstig van www.suess-web.de )

Kies een andere weergave van de resultaten: