Natuursport - natuurbescherming

Sport en natuurbescherming zijn niet altijd en overal met elkaar te combineren. Vaak ontstaan er conflicten: Bergbeklimmen tijdens de broedtijd van de slechtvalk of de oehoe of hanggliding in gebieden waarin gemsen leven zijn van storende invloed op de ongerepte natuur.

Inhoud delen

Bedankt voor uw waardering
Alleen wanneer wij ons als individu behoedzaam en voorzichtig in de natuur bewegen, bestaat de kans dat de grotendeels vrije toegang tot de natuur ook in de toekomst gewaarborgd blijft! Wanneer wij als bergbeklimmers dus belang hebben bij een toekomstige vrije toegang tot de bergen en klimrotsen, moeten wij ons intensief bezighouden met dit conflictthema. Het leefgebied Alpen is veelomvattend en gevarieerd. Veel planten en dieren kunnen alleen in een bepaald gebied leven en reageren gevoelig op storingen. Door hier rekening mee te houden, helpen wij dit leefgebied intact te houden.

Kies een andere weergave van de resultaten: