stage cut

Algemene feiten

Alcohol en tabak

Alcohol wordt verkocht in de supermarkt. De leeftijdsgrens voor het kopen van wijn en bier is 16 jaar, voor dranken met een hoog percentage alcohol is dat 18 jaar.
Voor tabak is er nog geen landelijk geldende regeling: afhankelijk van het kanton geldt een minimumleeftijd van 16 of 18 jaar.

Kies een andere weergave van de resultaten: