stage cut

Algemene feiten

Bevolking

In Zwitserland wonen ca. 8 miljoen mensen..
De veeltaligheid, de stijgende gemiddelde leeftijd en het grote percentage buitenlanders binnen de totale bevolking kenmerken de bevolkingsontwikkeling van Zwitserland.

Van de ongeveer 8 miljoen inwoners heeft meer dan 22,7% geen Zwitserse pas.
De gemiddelde leeftijd stijgt, omdat de mensen langer leven en minder kinderen hebben.

Kies een andere weergave van de resultaten: