stage cut

Geschiedenis en mentaliteit

Zwitserland kent over een spannende en unieke
geschiedenis...

...Deze wordt gekenmerkt door conflicten en omwentelingen, maar ook door coöperatie en samenwerking. En altijd weer stuit je op oeroude mythen en spannende legendes.

Het grootste gedeelte van het huidige Zwitserland werd in het ijzertijdperk bevolkt door de Kelten. Als belangrijkste Keltische stam gold in de eerste eeuw voor Christus die van de Helvetiërs. In dit trotse en moedige volk herkenden de latere eedgenoten zich en in de 17e eeuw werd de figuur van "Helvetia" geschapen. In de 19e eeuw werden de Helvetiërs bovendien een belangrijk element van de Zwitserse identiteit.

In de 1e eeuw voor Christus veroverde Rome het huidige Zwitserland en de daarin wonende Helvetiërs en richtte er bloeiende steden op (Augst, Avenches e.d. zijn daar nu nog getuigen van). Aan het einde van de 5e eeuw viel het Romeinse Rijk uiteen. Het gebied van Zwitserland werd langzamerhand bevolkt door Germaanse stammen, die hun eigen taal meebrachten. In Noord- en Centraal-Zwitserland wist het Germaans zich te handhaven – hier wordt tegenwoordig Duits gesproken. In West- en Zuid-Zwitserland evenals in Reto-Romaans Zwitserland namen de Germaanse immigranten de taal van de inheemse bevolking over.

Zwitserland kent veel fascinerende en beroemde sagen, zoals bijvoorbeeld de geschiedenis van Wilhelm Tell, de vrijheidsveldslagen tegen de Habsburgers en de eed op de Rütliwei. De legende van de eed op de Rütliwei legt de oprichting van het eedgenootschap in het jaar 1291 vast. Feitelijk werd het eedgenootschap echter niet op een bepaalde datum opgericht, maar ontwikkelde zich langzamerhand uit een reeks van bondgenootschappen. Het bleef ondanks gevechten en breuken (reformatie, contrareformatie) eeuwenlang bestaan.

In 1798 kwam er met de verovering door Napoleon een einde aan het "Oude eedgenootschap". De nieuwe tijd begon: In 1848 mondden de politieke twisten rond de staatsvorm uit in een richtinggevende, voor Europa revolutionaire grondwet: een democratische confederatie met 26 soevereine kantons, een democratisch gekozen overheid, een tweekamersysteem, directe politieke inspraak en rechtsgelijkheid voor de vier landstalen en culturen.

De Zwitsers zijn een sympathiek en gastvrij volk. Ze kenmerken zich door hun betrouwbaarheid, door het onderhouden van de politieke cultuur en het respect voor hun tradities. Veiligheid en stabiliteit zijn erg belangrijk voor ze. De Zwitsers komen soms wat gedistantieerd of ongenaakbaar over. Maar tijdens de talloze feesten en (muziek)festivals, die hier jaarlijks plaatsvinden, zou de feeststemming van de Zwitsers je wel eens kunnen verrassen!

Een terugblik

Dat Zwitserland in Zwitserland ligt hebben we te danken aan Caesar: in 58 v. Chr. verhinderde hij de Helvetiërs naar Frankrijk te emigreren en stichtte zo een bloeiend Helvetië (o.a. Augst en Avenches getuigen daar nu nog van). De Alpen bleven behouden aan het volk. In de 13e eeuw begon met een eerste bondgenootschap van de plaatsen rondom het Vierwoudstedenmeer (Wilhelm Tell, het zweren van de eed op de Rütli weide) de eigenlijke geschiedenis van Zwitserland. Succesvolle afweergevechten tegen de Habsburgers, nieuwe verbonden en interne strijd, Reformatie (Calvijn en Zwingli) en Contrareformatie.

In 1798 kwam met de verovering door Napoleon een einde aan het oude eedgenootschap. De nieuwe tijd begon. In 1848 mondden de politieke twisten om de staatsvorm uit in een richtingbepalende, voor Europa revolutionaire grondwet: een democratische bondsstaat met 26 soevereine kantons, democratisch gekozen autoriteiten, tweekamersysteem, directe politieke inspraak en gelijkheid van de vier landstalen en culturen.

Mentaliteit

De Zwitsers zijn een zeer sympathiek en gastvrij volk, maar soms een beetje gedistantieerd. Het leven in de steden is veilig. De mensen hier koesteren hun onafhankelijkheid, het respect voor traditie, hun 4 landstalen en ontelbare dialecten. In de verschillende jaargetijden vinden ontelbare feesten en feestelijke voorstellingen plaats.

Volksgebruiken, feesten, vieringen. Bij de cultuur van een land horen feesten en gebruiken. Ook daaraan is Zwitserland, met zijn verschillende culturen, zeer rijk:

Silvesterkläuse met kunstzinnige hoofdversiering in Urnäsch (Appenzell); carnaval in Basel, Luzern of Solothurn; Chalanda Marz, het verjagen van de winter, in het Retoromaanstalige Engadin; Sechseläuten, het voorjaarsfeest van de Zürcher; koeiengevechten in het Wallis; «Braderie», typische volksfeesten in Franstalig Zwitserland.

1. Augustus, de nationale feestdag van Zwitserland; Tell-spelen in Interlaken en Altdorf; in Zürich, Luzern, Genève meerfeesten met vuurwerken; Unspunnenfest, het oer-Zwitserse Steinstossen; Schwingfeste en «Älpler-Chilbi» met folkloristische tradities zoals vendelzwaaien; Hornussen, een oorspronkelijke sport; feestelijke alpabzüge in het hele alpengebied.

Herfstmarkten, wijnfeesten in Neuchâtel, Morges, Lugano; de historische «Escalade» in Genève; uienmarkt in Bern, Klausjagen in Küssnacht.

Muziek, kunst, cultuur

Ook de Zwitserse cultuur is divers. Grotere en zelfs middelgrote steden beschikken over een eigen orkest, in theaters en opera's treden beroemde artiesten op. Internationale erkenning genieten de jazz-festivals van Montreux en Willisau, de klassieke festivals van Luzern, Gstaad, Sion en het filmfestival in Locarno, om maar een paar voorbeelden te noemen. Ruim 700 musea, van uitstekende kunstcollectie en speciale tentoonstellingen tot techniekmusea en kleine streekmusea, verrijken het culturele landschap. Belangrijke getuigen uit het verleden zijn te vinden in kerken, kloosters en bibliotheken.

Kies een andere weergave van de resultaten: