Aelplerchilbi (Obwalden/Nidwalden)

Ob-/Nidwalden

Oktober - begin november

De afsluiting van de Alpenzomer wordt op veel plaatsen gevierd met een Älplerchilbi, een Alpenfeest, dat bergboeren en eigenaars van een alpenweide voor het danken van God en voor allerlei vertier en gezelligheid met de dorpsbevolking verenigt.

Inhoud delen

Bedankt voor uw waardering
De vorm varieert afhankelijk van de grootte van de plaats en plaatselijke tradities. De belangrijkste elementen zijn een plechtige kerkdienst, een gezamenlijke lunch en dans.
In Kerns bijvoorbeeld wordt de preek meestal door een feestpredikant van buitenaf gehouden. Voor en na de lunch zijn twee gemaskerde wilde lieden actief; in de voormiddag geven ze de kinderen gedroogde vruchten, als ze luid genoeg een spreuk roepen. Na het feestmaal voeren ze een klucht op, waarbij gebeurtenissen uit het afgelopen jaar parodistisch in herinnering worden geroepen. Na vendelzwaaien en dansen in klederdracht geven de wilden de feestpredikant een kaas als honorarium en deze gave gaat weer gepaard met grappige spreuken.

Kies een andere weergave van de resultaten: