De Pleureuses van Romont (Fribourg)

Romont

Op de middag van goede Vrijdag, in de kerk van Romont. De ceremonie begint met het voorlezen van de bijbelse passiegeschiedenis. Op het moment waarop wordt herinnerd aan de rouwstoet zet zich een lange processie van gelovigen in beweging en trekt door de straten van het bovenste deel van de stad.

Inhoud delen

Bedankt voor uw waardering
De in het zwart geklede, gesluierde klaagvrouwen volgen langzaam de maagd Maria, die door een jong meisje wordt uitgebeeld. Voor hen schrijdt een boeteling in een zwarte pij met een grote crucifix. De klaagvrouwen dragen op een scharlakenrood kussen de martelwerktuigen van Christus: doornenkroon, gesel, spijkers, hamer, tang en de zweetdoek van de heilige Veronica. Tegelijkertijd weerklinken in de hele stad gezangen en gebeden, die door de gemeenschap van gelovigen worden opgenomen.
Het gebruik sluit aan bij een oude traditie uit de 15e eeuw: de processie van de kruisgang als levende uitbeelding van het geheim van de passie en gelijktijdige boetedoening.

Kies een andere weergave van de resultaten: