Bachfischet in Aarau (AG)

Aarau

Tweede vrijdag in september

Door Aarau stroomt niet alleen de Aare, maar ook de stadsbeek, een kunstmatig aangelegde waterloop, die vroeger het onontbeerlijke water van een bron naar de stad voerde.

Inhoud delen

Bedankt voor uw waardering
Minstens eens per jaar moest de bedding van deze beek ontdaan worden van modder en vuil, wat de burgers gezamenlijk deden. Na deze inspanning, die meestal rond Verenadag (1 september) werd geleverd, hadden zij recht op spijs en drank
Tegenwoordig doen werklieden uit de stad deze klus. Sinds minstens 150 jaar bestaat de traditie dat de kinderen het eerste water dat door de schoongemaakte bedding stroomt met groene takken en lichtjes aan de stadsgrens afhalen en door de hele stad tot aan de monding in de Aare begeleiden. Vroeger waren de lichtjes uitgeholde met kaarsen verlichte bieten, tegenwoordig zijn het kunstige lampions die in de scholen worden gemaakt en waarvoor ook prijzen worden gegeven. Daarbij zingen of roepen de kinderen verzen die betrekking hebben op de (tegenwoordige voor het grootste deel ondergronds stromende) beek.

Kies een andere weergave van de resultaten: