Guggershörnli 360全景欣赏

Guggisberg

Miawara

Miawara

Langlauf-Zentrum Gantrisch Schutzhütte Süd

Langlauf-Zentrum Gantrisch Schutzhütte Süd

Langlauf-Zentrum Gantrisch Schutzhütte

Langlauf-Zentrum Gantrisch Schutzhütte

Gantrisch - Bern, Switzerland: Schutzhütte

Gantrisch - Bern, Switzerland: Schutzhütte

Schwarzenburg - Bern, Schweiz

Schwarzenburg - Bern, Schweiz

Schwarzenburg, Fuhrencam

Schwarzenburg, Fuhrencam

Eiger, Mönch & Jungfrau

Eiger, Mönch & Jungfrau

Seftigen / Gürbetal

Seftigen / Gürbetal

Direction Belp

Direction Belp

Uecht

Uecht

Schwarzsee - Stalden

Schwarzsee - Stalden

Schwarzsee im Kanton Freiburg

Schwarzsee im Kanton Freiburg

Kaiseregg im Schwarzsee / Freiburg

Kaiseregg im Schwarzsee / Freiburg

Hostellerie am Schwarzsee

Hostellerie am Schwarzsee

Skilift Rüschegg

Skilift Rüschegg

SchneeSelital

SchneeSelital

Guggisberg - Bern, Schweiz: Guggisbergerland Richtung Plaffeien - Freiburg - Jura

Guggisberg - Bern, Schweiz: Guggisbergerland Richtung Plaffeien - Freiburg - Jura

Skilifte Gantrisch

Skilifte Gantrisch

Gurnigel - Bern, Switzerland

Gurnigel - Bern, Switzerland

Berghaus Gurnigel / Gantrisch

Berghaus Gurnigel / Gantrisch

分享内容

感谢你的评分
作为人气颇高的观景点,这儿是伯尔尼几代学生郊游的目的地。如果您来到Guggisberg,您一定不要错过攀登那引人入胜的泥砾岩。沿着小径走上险峻的峭壁需要三十分钟。走过结实的木梯来到俯瞰着一片小树林山顶,在全景平台上您可以将Gantrisch山脉、阿尔卑斯山脉的群山峰、Schwarzenburg地区、瑞士中部地区以及汝拉山的美景尽收眼底。