Leuk高尔夫

Susten / Turtmann

Gemmipass: Aire de jeux

Gemmipass: Aire de jeux

Leukerbad › Süd-Ost: Torrent Schwalbennest

Leukerbad › Süd-Ost: Torrent Schwalbennest

Leukerbad › Süd: Torrent Rinderhütte: Panorama

Leukerbad › Süd: Torrent Rinderhütte: Panorama

Leukerbad › Nord-Ost

Leukerbad › Nord-Ost

Leukerbad: Bodmen

Leukerbad: Bodmen

Leukerbad › Nord-West: Leukerbad Therme

Leukerbad › Nord-West: Leukerbad Therme

Leukerbad: Rhonetal: Torrent Richtung Unterwallis

Leukerbad: Rhonetal: Torrent Richtung Unterwallis

Leukerbad › Nord-West: Torrent

Leukerbad › Nord-West: Torrent

Gemmipass: Richtung Alpensüdkamm - Leukerbad

Gemmipass: Richtung Alpensüdkamm - Leukerbad

Leukerbad: Burgerbad

Leukerbad: Burgerbad

Salgesch › Ost

Salgesch › Ost

Albinen: Rhonetal

Albinen: Rhonetal

Albinen

Albinen

Albinen: Dorf

Albinen: Dorf

Gampel: StobFesel

Gampel: StobFesel

Gampel: Eischoll

Gampel: Eischoll

Gampel: Jeizinen Feselalp

Gampel: Jeizinen Feselalp

Gampel: Feselalp droite

Gampel: Feselalp droite

Gampel: Feselalp milieu droite

Gampel: Feselalp milieu droite

Gampel: Feselalp milieu gauche

Gampel: Feselalp milieu gauche

Gampel: Feselalp gauche

Gampel: Feselalp gauche

Gampel: Bürchen

Gampel: Bürchen

Gampel: Kehr

Gampel: Kehr

Gampel: Panorama zoom

Gampel: Panorama zoom

Gampel: Sennerei

Gampel: Sennerei

Gampel: Stafel

Gampel: Stafel

Jeizinen: Dorf

Jeizinen: Dorf

Fäsilalpu: Untere Feselalp, Jeizinen

Fäsilalpu: Untere Feselalp, Jeizinen

分享内容

感谢你的评分
这个18洞高尔夫球场占地54公顷,位于苏斯滕和Turtmann之间,四周环绕着40多座冰雪覆盖的4000米高的山峰。这里绝对是高尔夫的天堂,每年三月至十一月均是打球的好时节。整个球场,尤其是它的绿化建设,成功的仿效了苏格兰传统的海滨球场,让您每时每刻都能感受高尔夫的快乐和激情。