Muglin da Ftan高山磨坊

Ftan

Scuol - Scuol-Schlivera

Scuol - Scuol-Schlivera

Scuol

Scuol

S-Charl

S-Charl

Motta Naluns - Mit Blick Richtung Piz Champatsch

Motta Naluns - Mit Blick Richtung Piz Champatsch

Zernez Kirchturm

Zernez Kirchturm

Schlosswiese

Schlosswiese

Schloss

Schloss

Bos-cha - Blick in den Himmel

Bos-cha - Blick in den Himmel

Bos-cha - Graubünden, Schweiz

Bos-cha - Graubünden, Schweiz

Bos-cha Richtung Süden

Bos-cha Richtung Süden

Bos-cha Richtung Süden

Bos-cha Richtung Süden

Bos-cha Richtung Westen

Bos-cha Richtung Westen

Chamonna Tuoi SAC Guarda

Chamonna Tuoi SAC Guarda

Ftan

Ftan

Scuol

Scuol

Ftan 2

Ftan 2

Schloss Tarasp

Schloss Tarasp

Group Activities

语言:
de

时长:
1/2 天

Persons:
1 - 50

Cost:

季节:
Whole year

分享内容

感谢你的评分
几个世纪以来,种植农作物是下恩嘎丁地区的农业基础。磨坊是这个已经逝去年代的最后一点证据,它向人们讲述这里曾经富饶的玉米经济。两座磨坊保持了原本的样子:磨盘由水桨推动,水桨通过木轴连接到强大的齿轮上进行驱动。夏季周末下午开放。