Matzendorf历史小径

Matzendorf

Langenbruck: Deinkick Solarbob Seilpark

Langenbruck: Deinkick Solarbob Seilpark

Langenbruck: Deinkick Solarbob Seilpark

Langenbruck: Deinkick Solarbob Seilpark

Langenbruck: Deinkick Solarbob Seilpark

Langenbruck: Deinkick Solarbob Seilpark

Langenbruck: Deinkick Skilifte

Langenbruck: Deinkick Skilifte

Oensingen

Oensingen

Weissenstein

Weissenstein

Laupersdorf

Laupersdorf

Aedermannsdorf: Gross Brunnersberg - Balsthal

Aedermannsdorf: Gross Brunnersberg - Balsthal

Aedermannsdorf: Gross Brunnersberg

Aedermannsdorf: Gross Brunnersberg

Matzendorf SO › Süd: Obere Wengi - Matzendorf - Schwengimatt

Matzendorf SO › Süd: Obere Wengi - Matzendorf - Schwengimatt

途径12个景点,历史小径穿过Matzendorf的历史到达现代。

分享内容

感谢你的评分

描述

重要的建筑物和地点组成了所展现信息的连接点。整个旅程只有九公里左右的长度。有关历史小径的宣传单可在市政办公厅处免费索取。

精心策划的旅行将为您带来最大的快乐和享受。请在出发前用几分钟联系当地信息中心,查询有关线路和天气条件。 您选择的线路可能因为天气原因或开放时间影响部分关闭或完全不开放。