Gantrisch 之旅

Bern

Miawara

Miawara

LZG Schutzhütte West

LZG Schutzhütte West

LZG Schutzhütte Ost

LZG Schutzhütte Ost

Schwarzenburg, Fuhrencam

Schwarzenburg, Fuhrencam

Eiger, Mönch & Jungfrau

Eiger, Mönch & Jungfrau

Seftigen / Gürbetal

Seftigen / Gürbetal

Direction Belp

Direction Belp

Uecht

Uecht

Schwarzsee - Stalden

Schwarzsee - Stalden

Hostellerie am Schwarzsee

Hostellerie am Schwarzsee

Schwarzsee im Kanton Freiburg

Schwarzsee im Kanton Freiburg

Kaiseregg im Schwarzsee / Freiburg

Kaiseregg im Schwarzsee / Freiburg

SchneeSelital

SchneeSelital

Berghaus Gurnigel / Gantrisch

Berghaus Gurnigel / Gantrisch

Est

Est

Skilifte Gantrisch

Skilifte Gantrisch

缩放地图

分享内容

感谢你的评分
Gantrisch自然公园常年景色优美,引人入胜。在“Stock和Stein”导游的陪同下游览Gantrisch,游客体验在该地区的徒步旅行。到达山顶不是唯一的目标——徒步旅行本身就是多方面的体验。唤醒寂静森林里的动物足迹,聆听遗忘许久的传说和遥远古代的旧人往事。