Schwarzenbühl宾馆餐厅

Riffenmatt

Hotel Restaurant Schwarzenbühl

Hotel Restaurant Schwarzenbühl

Zimmerwald: Miawara

Zimmerwald: Miawara

Schwefelbergbad: Langlauf-Zentrum Gantrisch Schutzhütte Süd

Schwefelbergbad: Langlauf-Zentrum Gantrisch Schutzhütte Süd

Schwefelbergbad: Langlauf-Zentrum Gantrisch Schutzhütte

Schwefelbergbad: Langlauf-Zentrum Gantrisch Schutzhütte

Gantrisch: Schutzhütte

Gantrisch: Schutzhütte

Schwarzenburg

Schwarzenburg

Schwarzenburg: Fuhrencam

Schwarzenburg: Fuhrencam

Rüeggisberg: Eiger, Mönch & Jungfrau

Rüeggisberg: Eiger, Mönch & Jungfrau

Seftigen › Süd

Seftigen › Süd

Seftigen: Gürbetal

Seftigen: Gürbetal

Toffen: Uecht

Toffen: Uecht

Toffen: Direction Belp

Toffen: Direction Belp

Bad-Schwarzsee: Schwarzsee - Stalden

Bad-Schwarzsee: Schwarzsee - Stalden

Bad-Schwarzsee: Schwarzsee im Kanton

Bad-Schwarzsee: Schwarzsee im Kanton

Bad-Schwarzsee: Kaiseregg im Schwarzsee

Bad-Schwarzsee: Kaiseregg im Schwarzsee

Bad-Schwarzsee: Hostellerie am Schwarzsee

Bad-Schwarzsee: Hostellerie am Schwarzsee

Eywald: Skilift Rüschegg

Eywald: Skilift Rüschegg

Guggisberg: Guggisbergerland Richtung Plaffeien - Freiburg - Jura

Guggisberg: Guggisbergerland Richtung Plaffeien - Freiburg - Jura

Gurnigelbad: Berghaus Gurnigel - Gantrisch

Gurnigelbad: Berghaus Gurnigel - Gantrisch

分享内容

感谢你的评分
这里视野清晰,没有云雾缭绕,从汝拉到瑞士中部的全景一览无余。酒店客房提供住宿服务,主要提供瑞士风味餐点,有时烹制传统风味美食。只要走出Schwarzenbühl,到处都是运动休闲的适宜场所。