Untersee的游泳乐趣

Arosa

Arosa - Weisshorngipfel

Arosa - Weisshorngipfel

Arosa - Tschuggen

Arosa - Tschuggen

Arosa - Mittelstation

Arosa - Mittelstation

Arosa - Bergrestaurant Tschuggenhütte

Arosa - Bergrestaurant Tschuggenhütte

Golf

Golf

Arosa Schiesshorn

Arosa Schiesshorn

Arosa, Talstation Bergbahnen mit Blick Obersee - Tijerfluh

Arosa, Talstation Bergbahnen mit Blick Obersee - Tijerfluh

Arosa Hörnli

Arosa Hörnli

Arosa - Carmenna-Mitte

Arosa - Carmenna-Mitte

Hörnli-Bergstation, Arosa

Hörnli-Bergstation, Arosa

在海拔1800米的阿罗萨,您会发现通常在海边才有的东西——一块阳光沙滩,虽然不大,但沙却很细,令全家人都想驻足停留。

缩放地图

分享内容

感谢你的评分
在海拔1800米的阿罗萨,您会发现通常在海边才有的东西——一块阳光沙滩,虽然不大,但沙却很细,令全家人都想驻足停留。阿罗萨为家长和喜欢水的儿童提供了以下设施和服务:阳光海滩、晒日光浴的草坪和由太阳能加热的嬉水浅池,里面放满了孩子们喜欢的卡通玩具,同时还有沙滩排球场、儿童游乐场、兵乓球场和地滚球场。