Untersee的游泳乐趣

Arosa

Arosa: Hörnli-Bergstation

Arosa: Hörnli-Bergstation

Arosa: Hörnli

Arosa: Hörnli

Arosa: Golf

Arosa: Golf

Arosa: Weisshorngipfel

Arosa: Weisshorngipfel

Arosa: Tschuggen

Arosa: Tschuggen

Arosa: Mittelstation

Arosa: Mittelstation

Arosa: Bergrestaurant Tschuggenhütte

Arosa: Bergrestaurant Tschuggenhütte

Arosa: Talstation Bergbahnen mit Blick Obersee - Tijerfluh

Arosa: Talstation Bergbahnen mit Blick Obersee - Tijerfluh

Arosa: Carmenna-Mitte

Arosa: Carmenna-Mitte

Arosa: Schiesshorn

Arosa: Schiesshorn

在海拔1800米的阿罗萨,您会发现通常在海边才有的东西——一块阳光沙滩,虽然不大,但沙却很细,令全家人都想驻足停留。

分享内容

感谢你的评分
在海拔1800米的阿罗萨,您会发现通常在海边才有的东西——一块阳光沙滩,虽然不大,但沙却很细,令全家人都想驻足停留。阿罗萨为家长和喜欢水的儿童提供了以下设施和服务:阳光海滩、晒日光浴的草坪和由太阳能加热的嬉水浅池,里面放满了孩子们喜欢的卡通玩具,同时还有沙滩排球场、儿童游乐场、兵乓球场和地滚球场。