Roffla峡谷瀑布

Naturpark Beverin

Tenna Skilift

Tenna Skilift

Berggasthaus Beverin

Berggasthaus Beverin

Mathon, Restaurant muntsulej

Mathon, Restaurant muntsulej

Gasthaus Ustreia Orta 7433 Lohn GR

Gasthaus Ustreia Orta 7433 Lohn GR

Ferrera

Ferrera

分享内容

感谢你的评分
受到尼亚加拉大瀑布的鼓舞,1907年,美国移民者克里斯汀·皮奇·梅尔基奥开始开辟一条穿越峡谷的线路。经过8000多次尝试,七年后他终于完成了这一项目。现今,可以从古老的小旅馆出发,沿着坎坷不平又狭窄的道路到达峡谷中心的瀑布处。您可以在当地博物馆了解到这个人的故事及他一生所做出的贡献。