Galleli 会议、度假中心

Finsterwald: bei Entlebuch

Finsterwald: bei Entlebuch

Rengg: Lutersarni

Rengg: Lutersarni

Heiligkreuz › Ost: First AG Heiligkreuz

Heiligkreuz › Ost: First AG Heiligkreuz

Marbach LU: Camping-Sternen, Marbach

Marbach LU: Camping-Sternen, Marbach

Rossweid

Rossweid

Sörenberg: Brienzer Rothorn - Gipfelrestaurant

Sörenberg: Brienzer Rothorn - Gipfelrestaurant

Sörenberg: Rossweid

Sörenberg: Rossweid

Escholzmatt › Nord-Ost

Escholzmatt › Nord-Ost

Flühli LU: Flühli - Golfclub Fluehli-Soerenberg

Flühli LU: Flühli - Golfclub Fluehli-Soerenberg

Flühli LU: Schwändiliflue

Flühli LU: Schwändiliflue

分享内容

感谢你的评分
第一部纪实片中提到的Galleli 农场可以追溯到1682年。它位于Alpbach旁边,是由三到四个畜棚组成的众多小花园住宅之一,“不足以为生,也不至于死去”。如今的研讨会和度假中心是家庭度假、举办研讨会、举办婚礼、自行车越野和徒步旅行的理想选择。(有2个宿舍,每个宿舍8张床铺)