Museum of Art

Lucerne

Kapellbrücke Luzern

Kapellbrücke Luzern

A2 Luzern-Kriens / Luzern-Süd Richtung Basel

A2 Luzern-Kriens / Luzern-Süd Richtung Basel

Luzern Hafen, Landungsbrücke 3 der SGV

Luzern Hafen, Landungsbrücke 3 der SGV

A2 / A14 Rotsee Richtung Luzern

A2 / A14 Rotsee Richtung Luzern

Mount Pilatus Panorama

Mount Pilatus Panorama

Dampfschiff Vierwaldstättersee, Luzern

Dampfschiff Vierwaldstättersee, Luzern

A2 / A14 Rotsee Richtung Zug

A2 / A14 Rotsee Richtung Zug

Luzern, Hausberg Pilatus

Luzern, Hausberg Pilatus

Vignes

Vignes

Stadt Luzern, Kasernenplatz

Stadt Luzern, Kasernenplatz

Luzern

Luzern

琉森美术馆位于琉森文化会议中心(KKL)一层,同样出自设计文化会议中心的巴黎建筑师让 · 努维尔之手。

缩放地图

分享内容

感谢你的评分
这座占地面积2100平方米的美术馆经常举办临时展览展示重要的当代艺术作品以及美术馆自己的藏品,重点关注19世纪和20世纪的风景画以及1960年之后的国际艺术作品。美术馆简洁的建筑风格和优雅的灯光设计使参观成为一次真正的文化体验之旅。