Val d’Err-丰富的野生动物,脚下的大量生物

Savognin

Savognin: St Moritz - Piz Albana

Savognin: St Moritz - Piz Albana

Somtgant

Somtgant

Radons: Savoldellis Berghaus

Radons: Savoldellis Berghaus

Radons: Savognin, Savoldellis Berghaus

Radons: Savognin, Savoldellis Berghaus

分享内容

感谢你的评分
山谷正靠近Ela附近的一个联邦禁猎区,因此很容易看到憨态可掬的土拨鼠。如果愿意深入地探索并足够幸运的话,您甚至有可能见到小鹿、小羚羊和阿尔卑斯岩羚羊欢快地奔跑,或是金雕那气派的巢穴。山谷里万紫千红争奇斗艳,连一些珍稀品种如赤红如火的百合和洁白无瑕的雪绒花也在这里悄然盛放。