locanda-orico

Bellinzona

Bellinzona: Giubiasco Richtung 3 Castelli di

Bellinzona: Giubiasco Richtung 3 Castelli di

Bellinzona

Bellinzona

Bellinzona: UNESCO-Castelgrande in

Bellinzona: UNESCO-Castelgrande in

Locanda Orico

分享内容

感谢你的评分
在格朗德大城堡脚下,是历史文化中心贝林佐纳。在贝林佐纳一家雅致的豪华餐厅里,您将受到主厨Lorenzo Albrici的盛情款待。Lorenzo Albrici师承著名的Fredy Girardet,最独特而精湛的烹调法是将意大利与法国的烹调传统完美结合,且菜品丰富,新品迭出。米其林指南一星,高勒米罗美食指南(GaultMillau)评分16分。