Bernaqua - 伯尔尼西区的水上乐园

Bern

Bern: A12 Weyermannshaus direction Fribourg

Bern: A12 Weyermannshaus direction Fribourg

Bern: Bärenplatz, Stadt

Bern: Bärenplatz, Stadt

Bern: Kirchenfeld

Bern: Kirchenfeld

Bern: Zytglogge, Kramgasse

Bern: Zytglogge, Kramgasse

Bern: A1 Neufeld dir Forsthaus

Bern: A1 Neufeld dir Forsthaus

Bern: A1 Wankdorf dir. Grauholz

Bern: A1 Wankdorf dir. Grauholz

Bern: Altstadt - Kramgasse

Bern: Altstadt - Kramgasse

Bern: A1 Grauholz direction Zurich

Bern: A1 Grauholz direction Zurich

Bern: Livespotting - Best Western Hotel

Bern: Livespotting - Best Western Hotel

Bern: A1 Wankdorf Nord direction Lausanne

Bern: A1 Wankdorf Nord direction Lausanne

Bern

Bern

Bern: A6 Wankdorf Nord direction Grauholz

Bern: A6 Wankdorf Nord direction Grauholz

Bern: Altstadt - Münstergasse

Bern: Altstadt - Münstergasse

Bern: A6 Ostring direction Wankdorf

Bern: A6 Ostring direction Wankdorf

Bern: Nydeggkirche

Bern: Nydeggkirche

Bern: Bärecam

Bern: Bärecam

Bern: A1 Wankdorf dir. Thun

Bern: A1 Wankdorf dir. Thun

Bern: Sky View

Bern: Sky View

Bern: A1 Felsenauviadukt direction Vaud

Bern: A1 Felsenauviadukt direction Vaud

Bern: A1 Neufeld - Wankdorf

Bern: A1 Neufeld - Wankdorf

Bern: A1 Betlehem - direction Ville

Bern: A1 Betlehem - direction Ville

Bern: Schloss Bümpliz

Bern: Schloss Bümpliz

分享内容

感谢你的评分
在水的世界里享受纯粹的乐趣:2000平米的水上乐园内有三座巨型水滑梯和18个水池邀您来此畅游、嬉戏、探索和放松。