Belvédère 钢索栈道

Nax

Arolla: Tsarmine

Arolla: Tsarmine

Thyon: Les Masses

Thyon: Les Masses

Thyon: Mont-Blanc et Grande Dixence

Thyon: Mont-Blanc et Grande Dixence

Thyon: Dent Blanche et Matterhorn

Thyon: Dent Blanche et Matterhorn

Thyon: Veysonnaz, station supérieure de la télécabine

Thyon: Veysonnaz, station supérieure de la télécabine

Evolène: Agence Evolena Sàrl - Evolène, Village - Dent Blanche

Evolène: Agence Evolena Sàrl - Evolène, Village - Dent Blanche

Evolène: Dent Blanche

Evolène: Dent Blanche

Vercorin: Vercorin TVCM

Vercorin: Vercorin TVCM

Vercorin

Vercorin

Vercorin: Crêt du Midi

Vercorin: Crêt du Midi

Crêt du Midi

Crêt du Midi

Mase: Églises de

Mase: Églises de

Mase: le Trappeur

Mase: le Trappeur

Belvédère意译为美好的风景-这也正是对这段从Nax下方开始的钢索攀岩线路的完美形容。

分享内容

感谢你的评分
当您爬到这里,海拔220米的地方,罗纳河山谷的美景会惊讶的您说不出话来。只要有适当的设备,任何人都可以使用锡永上方的钢索栈道。根据攀登经验的不同,旅行需要一到两个小时。从村庄出发走30分钟就到了旅行出发点,村庄里有信息公告及练习处。