Helsana瑞士跑步或漫步线路 

Gstaad-Saanenland

Gstaad: Promenade

Gstaad: Promenade

Gstaad: Hotel Bernerhof

Gstaad: Hotel Bernerhof

Gstaad: Promenade - Wispile

Gstaad: Promenade - Wispile

Gstaad: Palace

Gstaad: Palace

分享内容

感谢你的评分
选择在于您—根据路程的长短,海拔的高低,您可以自己选择是否带着地图出发。不管您喜欢何种形式—闲逛、远足、慢跑、散步还是北欧式健走,这三条小径(蓝色线路5.5公里;红色线路7公里;黑色线路10公里)都可以为您带来最完美的体验。