Helsana瑞士漫步小径

Lenzerheide

Tgantieni: Lenzerheide, Acla Grischuna

Tgantieni: Lenzerheide, Acla Grischuna

Valbella: Lenzerheide Alp Stätz

Valbella: Lenzerheide Alp Stätz

Valbella: Heidsee - Bargias

Valbella: Heidsee - Bargias

分享内容

感谢你的评分
伦策海德有三条Helsana健行小径线路。初学者线路全程4.2公里,沿途设有八个信息牌,详尽记录了各种关于(北欧式)健行的小窍门。另外两条小径则将游客引向海拔更高的徒步旅行线路。这两条线路能够使游客有机会克服海拔250米全程9.5公里或海拔300米全程13.2公里的高差。三条路径的起始点都在维尔贝拉,现在也同样位于伦策海德.