Evolène阿尔卑斯真人CS

Evolène

Evolène: Agence Evolena Sàrl - Evolène, Village - Dent Blanche

Evolène: Agence Evolena Sàrl - Evolène, Village - Dent Blanche

Evolène: Dent Blanche

Evolène: Dent Blanche

在该项运动中,两支团队在标记和可去渍的“彩弹”的帮助下比赛。如果您从未参加过该活动或者如果它让您产生莫名其妙兴奋感,那就来Evolène吧。

分享内容

感谢你的评分
夏季,团队在距离Evolène 2公里的Lannaz会面。会面的地方位于森林中央,占地3万平方米。冬季也有这项活动,不过地点改在Arolla,一个有特殊装置的地方。

在不同的季节有不同的关税:

基础套餐:
每人每小时30法郎(冬季35法郎),包括标记、面具、整套服装、手套以及100发子弹。

夜间套餐:
基础套餐+一顿奶酪火锅。

刺激套餐:
半天的钢索攀岩+基础套餐(至少6人)。