Salée

Blécherette: Lausanne Airport LSGL - South View

Blécherette: Lausanne Airport LSGL - South View

Blécherette: Lausanne Airport - LSGL - North View

Blécherette: Lausanne Airport - LSGL - North View

咸甜饼

分享内容

感谢你的评分
在沃州的任何一个庆祝活动都不会少了"Salée sucrée",又甜又有些咸的奶油饼。我们必须承认,这种酵母面团、奶油、糖和肉桂制成的饼味道真的很好,事实上,配以白葡萄酒更美味。其实,瑞士法语里说到"Salée"的时候更多是强调甜饼上面的咸肉。