Le Cardinal啤酒馆

Neuchâtel

Neuchâtel Ville

Neuchâtel Ville

Neuchâtel Ville 4

Neuchâtel Ville 4

Neuchâtel Ville 3

Neuchâtel Ville 3

Carrefour de la Maladière

Carrefour de la Maladière

Neuchâtel Ville 2

Neuchâtel Ville 2

Neuchâtel, the lake and the Alps

Neuchâtel, the lake and the Alps

缩放地图

分享内容

感谢你的评分
以真正20世纪原始精致陶瓷墙面贴砖装饰的巴黎小酒馆被归类为古建筑。这家餐厅倍受欢迎,其菜单极其有诱惑力。