Le Cardinal啤酒馆

Neuchâtel

Neuchâtel - Neuchâtel, Suisse

Neuchâtel - Neuchâtel, Suisse

Carrefour de la Maladière

Carrefour de la Maladière

分享内容

感谢你的评分
以真正20世纪原始精致陶瓷墙面贴砖装饰的巴黎小酒馆被归类为古建筑。这家餐厅倍受欢迎,其菜单极其有诱惑力。