Dossen冰川花园

Zermatt

Zermatt, Matterhorn Zoom (Sunnegga)

Zermatt, Matterhorn Zoom (Sunnegga)

Air Zermatt - Zermatt

Air Zermatt - Zermatt

Zermatt, Wollipark Sunnegga

Zermatt, Wollipark Sunnegga

Zermatt, Rothorn paradise

Zermatt, Rothorn paradise

Zermatt, Sunnegga Riffelberg

Zermatt, Sunnegga Riffelberg

Zermatt, Matterhorn (Riffelberg)

Zermatt, Matterhorn (Riffelberg)

Weisshorn

Weisshorn

Zermatt, Findeln

Zermatt, Findeln

Zermatt, Trockener Steg 2

Zermatt, Trockener Steg 2

Zermatt, Bahnhofplatz

Zermatt, Bahnhofplatz

Zermatt, Oberhäusern

Zermatt, Oberhäusern

Zermatt, Parkhotel Beau-Site

Zermatt, Parkhotel Beau-Site

Zermatt, Trockener Steg (Matterhorn)

Zermatt, Trockener Steg (Matterhorn)

Zermatt, Ried

Zermatt, Ried

Zermatt Gornergrat, Matterhorn

Zermatt Gornergrat, Matterhorn

Air Zermatt

Air Zermatt

Air Zermatt 2

Air Zermatt 2

Zermatt - Matterhorn glacier paradise (Gobba di Rollin)

Zermatt - Matterhorn glacier paradise (Gobba di Rollin)

Zermatt, Matterhorn (Sunnegga)

Zermatt, Matterhorn (Sunnegga)

Klein Matterhorn

Klein Matterhorn

Zermatt, Trockener Steg (Furggsattel)

Zermatt, Trockener Steg (Furggsattel)

Zermatt, Matterhorn

Zermatt, Matterhorn

Gornergrat - Gornergrat

Gornergrat - Gornergrat

Riffelalp Resort 2222m

Riffelalp Resort 2222m

Zermatt, Schwarzsee

Zermatt, Schwarzsee

Zermatt, Kirche

Zermatt, Kirche

Zermatt, Kirchenplatz

Zermatt, Kirchenplatz

Gornergletscher

Gornergletscher

Zermatt, Sunnegga (Hohtälli)

Zermatt, Sunnegga (Hohtälli)

Zermatt, Aroleid

Zermatt, Aroleid

Blick auf das Matterhorn vom Balkon des Hotel Ambiance

Blick auf das Matterhorn vom Balkon des Hotel Ambiance

俯瞰Fluri的Dossen冰川花园见证了最近一次冰河时代。

分享内容

感谢你的评分
阿尔卑斯山区第二大冰河戈尔内冰河蔚为壮观。冰河在Furi村上方向左流淌,留下了一个到处是冰川壶穴的花园。融化的冰水穿过冰川河床的缝隙,形成了这些壶穴。在冰川花园还可以看到皂石开采场的遗址。这个采石场开采出的石头当时用于制作陶器等,还用于制作艺术设计的火炉,在上瓦莱的有些家庭中依然可以看到这些物品。