Membrini水晶

Chur

Chur

Chur

Bergell

Bergell

Lürlibad

Lürlibad

Fontana

Fontana

Alpenstadt Chur

Alpenstadt Chur

Chur Altstadt

Chur Altstadt

Chur Medienhaus

Chur Medienhaus

Chur - Brambrüesch 2

Chur - Brambrüesch 2

Chur Mittenberg

Chur Mittenberg

缩放地图

分享内容

  • e-Mail
  • Print
感谢你的评分
在格劳宾登听到“水晶”这个词语,会不禁回想起著名的占卜师Paul Membrini。1980年,其儿子罗密欧在库尔开了专卖店。各种各样的水晶制品,其原材料都有非同一般的质量与尺寸。世界上最大的山水晶选择地之一(2.5吨)。