Membrini水晶

Chur

Chur

Chur

Chur - Schweiz, Graubünden

Chur - Schweiz, Graubünden

Chur

Chur

Chur - Switzerland, Grisons

Chur - Switzerland, Grisons

Chur Mittenberg

Chur Mittenberg

Alpenstadt Chur

Alpenstadt Chur

Lürlibad

Lürlibad

Chur Altstadt

Chur Altstadt

Fontana

Fontana

Chur - Brambrüesch 2

Chur - Brambrüesch 2

缩放地图

分享内容

感谢你的评分
在格劳宾登听到“水晶”这个词语,会不禁回想起著名的占卜师Paul Membrini。1980年,其儿子罗密欧在库尔开了专卖店。各种各样的水晶制品,其原材料都有非同一般的质量与尺寸。世界上最大的山水晶选择地之一(2.5吨)。