Cooky 河 Snowli冰雪乐园

Villars

Villars - Petit Chamossaire 360° Panorama

Villars - Petit Chamossaire 360° Panorama

Villars - Bretaye 360° Panorama

Villars - Bretaye 360° Panorama

Chalet Turrian Villars VD Suisse

Chalet Turrian Villars VD Suisse

Villars - Chaux Ronde 360° Panorama

Villars - Chaux Ronde 360° Panorama

多亏了有维拉尔滑雪学校开设的两座儿童雪中乐园(一座在村庄里,另一座在滑道上),3岁以上的儿童可以在这里学习滑雪。

分享内容

感谢你的评分
孩子们将得到专业教练的监督、得到小狐狸Cooky的欢迎,他们将受益于有保证、高品质的指导。每个孩子都将从有趣的小狐狸Cooky那里得到一个柔软的填充动物玩具和一本游戏手册。