Schwarzenbach Kolonialwaren

Zürich

Zürich, ETH Zentrum

Zürich, ETH Zentrum

Zürich - Gebäude des SF

Zürich - Gebäude des SF

Zurich

Zurich

Zürich Wipkingen

Zürich Wipkingen

Boot Zurisee

Boot Zurisee

Landesmuseum Zürich, Innenhof

Landesmuseum Zürich, Innenhof

Mountain View

Mountain View

Zürich Wipkingen 2

Zürich Wipkingen 2

Landesmuseum Zürich Erweiterungsbau

Landesmuseum Zürich Erweiterungsbau

Zürich Altstadt, Hauptbahnhof, Limmat, Sihl

Zürich Altstadt, Hauptbahnhof, Limmat, Sihl

Zürich Kreis 5 - Primetower

Zürich Kreis 5 - Primetower

Hardturm Richtung Bern

Hardturm Richtung Bern

Zürich

Zürich

Zürich, Panorama

Zürich, Panorama

Dolder Sports

Dolder Sports

Zürich, Bellevue & Üetliberg

Zürich, Bellevue & Üetliberg

Zürich Stadthaus

Zürich Stadthaus

Bellevue Zürich

Bellevue Zürich

Zürich - SWITCH Webcam

Zürich - SWITCH Webcam

Hardbrücke

Hardbrücke

縮放地圖

分享内容

感謝你的評分
這所專賣店已經在蘇黎世Niederdorf 區經營了將近一個世紀。來看看這裡各種各樣的茶葉、咖啡、乾果和意大利麵吧,所有的東西都按重量售賣。閣下可以在旁邊同樣店名的茶室/咖啡館享受一杯醒神的飲料。

以不同角度作你的選擇