Bodmi練習區

Grindelwald

Hotel Belvedere Grindelwald - panoramic view

Hotel Belvedere Grindelwald - panoramic view

Unterer Grindelwaldgletscher

Unterer Grindelwaldgletscher

Grindelwald-Grund - Bussalp

Grindelwald-Grund - Bussalp

Interaktive 360°-Webcam Männlichen

Interaktive 360°-Webcam Männlichen

Hotel Belvedere Grindelwald - Panoramic view 2

Hotel Belvedere Grindelwald - Panoramic view 2

Hotel Belvedere Grindelwald - Panoramic Eiger view

Hotel Belvedere Grindelwald - Panoramic Eiger view

Grindelwald Wetterhorn

Grindelwald Wetterhorn

Eigernordwand - Hotel Bel-Air Eden Grindelwald

Eigernordwand - Hotel Bel-Air Eden Grindelwald

Wetterhorn

Wetterhorn

Grindelwald, First - LIVE (2168 m.ü.M.)

Grindelwald, First - LIVE (2168 m.ü.M.)

Grindelwald - Bern, Schweiz

Grindelwald - Bern, Schweiz

Grindelwald First

Grindelwald First

Interaktive 360°-Webcam Grindelwald-First

Interaktive 360°-Webcam Grindelwald-First

Hotel Kirchbühl 360 HD

Hotel Kirchbühl 360 HD

Grindelwald - Grund Blick nach Norden (Reeti, Aellfluh)

Grindelwald - Grund Blick nach Norden (Reeti, Aellfluh)

Gasthof Panorama

Gasthof Panorama

Bodmi練習區(Bodmi Practice Area)擁有充足的陽光和為滑雪初學者準備的滑雪吊車,是各種年齡的初學者練習滑雪的理想之地。

分享内容

感謝你的評分
兒童活動:

-舊式木製滑雪單車(Velogemel)競賽
-由格林德瓦(Grindelwald)的滑雪和滑雪板學校組織的每週滑雪比賽
- Snowli派對
- Snowli 家庭派對

資訊

更詳盡訊息: www.grindelwald.ch

以不同角度作你的選擇