Informatie over het wandelen

Hoe zijn de wandelwegen in Zwitserland gemarkeerd? Hoe plan ik een wandeling? Hier vindt u de antwoorden - en veel verdere nuttige informaties over het wandelen.

Lijst van links die rechtstreeks leiden naar de ankerpunten op deze pagina.

Het langst, het dichtst, het meest veelzijdig en het best bewegwijzerd: het wandelwegnet van Zwitserland is in veel opzichten recordhouder. Ongeveer 65.000 kilometer zijn gemarkeerd als wandelwegen, bergwandelwegen of alpijnse wandelwegen.

Wist u ook dat...

 • wanneer men alle wegen zou samenvoegen, men anderhalf keer rond de aarde zou kunnen wandelen?
 • wandelen de populairste sport van de Zwitsers is en bijna de helft van de bevolking regelmatig wandelt?
 • er in heel Zwitserland ongeveer 50.000 wegwijzers bestaan?
 • bijna 1.500 vrijwilligers de wandelwegen onderhouden?
 • er in Zwitserland een eigen wet bestaat ter bescherming van de wandelwegen?

Verdere informatie over de wandelwegen en de wandelaars in Zwitserland:

Vereniging van Zwitserse Wandelwegen

Wegen en bewegwijzering

Wandelwegen

Wandelwegen zijn vaak brede wegen. Ze kunnen echter ook smal en oneffen zijn aangelegd. Steile passages worden met trappen overwonnen en plaatsen met neerstortgevaar met leuningen beveiligd. Afgezien van de gebruikelijke opmerkzaamheid en voorzichtigheid stellen wandelwegen geen bijzondere eisen aan de gebruik(st)ers. Er wordt aanbevolen om schoenen met zolen met goede grip te dragen alsook een aan de weersomstandigheden aangepaste uitrusting en topografische kaarten bij zich te hebben.

Bewegwijzering: gele wegwijzers, ruiten en richtingspijlen

Bergwandelwegen

Bergwandelwegen ontsluiten soms onbegaanbaar terrein en zijn hoofdzakelijk steil, smal en gedeeltelijk blootgesteld. Bijzonder moeilijke passages zijn beveiligd met touwen of kettingen. Gebruik(st)ers moeten stabiel bij het gaan alsook vrij van hoogtevrees zijn en een goede conditie hebben. Bovendien moeten ze de gevaren in het gebergte kennen (vallend gesteente, slip- en neerstortgevaar, plotselinge weersverandering). De voor wandelwegen aanbevolen uitrusting wordt vooropgesteld.

Bewegwijzering: gele wegwijzers met wit-rood-witte top, wit-rood-witte markeringen

Alpijnse wandelwegen

Alpijnse wandelwegen leiden gedeeltelijk over sneeuwvelden, gletsjers, puinhellingen of door rotsen met korte klimplekken; ze zijn gedeeltelijk zonder weg. Veiligheidshulpmiddelen kunnen niet worden vooropgesteld. Gebruik(st)ers moeten stabiel bij het gaan alsook vrij van hoogtevrees zijn en een goede conditie hebben. Bovendien moeten ze de gevaren in het gebergte kennen (vallend gesteente, slip- en neerstortgevaar, plotselinge weersverandering). Naast de uitrusting voor bergwandelingen kunnen een kompas, een touw, een houweel en klimijzers nodig zijn.

Bewegwijzering: blauwe wegwijzers met wit-blauw-witte top, wit-blauw-witte markeringen

Winterwandelwegen

Winterwandelwegen worden uitsluitend tijdens de wintermaanden gemarkeerd. Er worden geen speciale eisen aan de gebruik(st)ers gesteld, maar er moet wel met slipgevaar rekening worden gehouden.

Bewegwijzering: roze wegwijzers en palen

Extra bewegwijzering van wandelland Zwitserland

Wandelland Zwitserland biedt u de aantrekkelijkste Zwitserse wandelroutes aan op www.wanderland.ch>

Veilige wandelingen

Planning

 • Bergwandelen is veeleisend. Een zorgvuldige voorbereiding kan onaangename verrassingen voorkomen.
 • Plan de route, de benodigde tijd, reserves alsook uitwijkmogelijkheden.
 • Houd rekening met de eisen van de route, de toestand van de wegen en het weer.
 • Informeer derden over uw tocht, vooral als u alleen onderweg bent.


Inschatting

 • Door overbelasting stijgt het gevaar voor ongelukken en wordt het genot kleiner. Bergwandelwegen (wit-rood-wit gemarkeerd) zijn gedeeltelijk steil, smal en blootgesteld en eisen stabiliteit bij het gaan.
 • Schat uw actuele vaardigheden realistisch in en stem uw planning daarop af.
 • Maak moeilijke tochten niet alleen.


Uitrusting

 • Bergwandelwegen kunnen glad zijn. Draag stevige wandelschoenen met profielzool.
 • Neem bescherming tegen zon en regen alsook warme kleding mee – het weer in het gebergte is ruwer en kan snel veranderen. Voor de oriëntatie is een actuele kaart nuttig.
 • Denk aan een zakapotheek en mobieltje voor noodgevallen.


Controle

 • Vermoeidheid kan de stabiliteit bij het gaan sterk beïnvloeden.
 • Drink, eet en rust regelmatig om sterk en geconcentreerd te blijven.
 • Let bovendien op uw tijdsplanning en de ontwikkeling van het weer.
 • Verlaat de gemarkeerde wegen niet.
 • Keer op tijd terug wanneer dit nodig is.


Verdere aanbevelingen voor veilige wandelingen

 

Campagne „veilig bergwandelen“
Veiligheidstips betreffende de Zwitserse wandelwegen
Veiligheidsaanbevelingen van de Zwitserse Alpenclub

Flyer betreffende de juiste omgang met zoogkoeien (PDF)
Flyer betreffende de juiste omgang met honden die kudden bewaken (PDF)

Telefoonnummers in geval van nood
112 internationaal alarmnummer
1414 alarmnummer van de luchtreddingsdienst (redding in de bergen)

Apps voor veilige bergwandelingen
noodsituatie-app van de luchtreddingsdienst
Uepaa 24h Safety App


 

Wandel-apps

Aanwijzingen

Aanwijzingen betreffende de wandelvoorstellen

 • Schweiz Tourismus beveelt routes aan, maar is niet aansprakelijk voor de juistheid, moeilijkheidsgraad en begaanbaarheid ervan.
 • Bij de wandeltijden gaat het om zuivere wandeltijden zonder pauze.
 • Op grond van de weersomstandigheden of andere invloeden kunnen de wandelwegen slecht of onbegaanbaar zijn.
 • Hoger gelegen bergwandelwegen zijn vaak pas in de zomer sneeuwvrij.
 • Neem a.u.b. de betreffende aanwijzingen in acht en informeer het best bij de lokale organisaties voor toerisme of bergsporen.