Wycieczki

Val Calnegia, Puntid

Hint

Intro

Poznać żyjące tu dzikie zwierzęta, spróbować tradycyjnych smakołyków i dowiedzieć się więcej o lokalnych tradychach, architekturze kraju. A jeśli to za mało, to trzeba poznać lokalne szlaki tematyczne.