History of Switzerland

Lavertezzo, Ponte dei salti

Hint

Intro

Much of the territory covered by present-day Switzerland is mountainous. For this reason, the Alpine passes have played a significant role in the development of the country, as have the powers that sought to control these important communication and trade routes.

From the beginnings to the Romans

The oldest traces of human existence are about 150,000 years old, while the oldest flint tools that have been found are about 100,000 years old.

The territory of the present-day Switzerland developed in a similar way to that of the rest of Europe. The first centuries were marked by migration, resulting in the area being inhabited by different peoples. With the rule of the Romans, Christianity spread, and the Church with its bishoprics and monasteries became an important landowner. At the same time, aristocratic families increased their power by conquest, inheritance and marriage policy. For a short time, the Frankish king Charlemagne controlled a significant part of Western Europe. In 962 another sphere of power came into being when the German king Otto I persuaded the Pope to appoint him Emperor of the Holy Roman Empire.

 

Szwajcaria w późnym średniowieczu

Rok 1291 jest uważany za rok założenia Konfederacji, gdy trzy rolnicze społeczności z doliny połączyły się, aby być lepiej przygotowanym na ataki z zewnątrz.

W XIV i XV w. rozwinęła się luźna konfederacja składająca się z miejskich i wiejskich przedstawicieli. Do końca XV w., byli wystarczająco silni, aby mieć wpływ na równowagę sił w Europie. W czasie różnych wojen konfederaci wykazali się odwagą i pomysłowością. Zyskali reputację groźnego przeciwnika w walce. Konfederacja powiększała swoje terytorium na różne sposoby. Niektóre obszary przyłączały się dobrowolnie jako pełnoprawni członkowie, podczas gdy inni byli mniej lub bardziej zmuszani. Przedstawiciele Konfederacji głównie zarządządzali sprawami własnych regionów, ale reprezentanci każdego z terenów spotykali się regularnie w celu omowienia kwestii leżących we wspólnym interesie.

Reformacja i XVII wiek

W XVI w, Europa Zachodnia została zdominowana przez reformację, ruch, który podzielił zachodnie chrześcijaństwo na dwa obozy.

Chociaż zamieszki i zniszczenia toczyły się na poziomie religijnym, odzwierciedlało to chęć zmian społecznych i napięć społecznych, które istniały przede wszystkim pomiędzy miastem a wsią. W XVII w. nastąpiły trzy punkty zwrotne w rozwoju Szwajcarii. Były ezultatem wojny 30-letniej (1618-1648). Podczas gdy duża część Europy brała udział w wojenie, Konfederacja pozostała neutralna. Istotną konsekwencją wojny 30-letniej była szwajcarska niezależność od Świętego Cesarstwa Rzymskiego, które formalnie zostało uznane przez traktat westfalski

XVIII i XIX wiek

W 1798 r., wojska francuskie zaatakowały Szwajcarię i ogłosiły państwo scentralizowane. Później, stary system kantonów został przywrócony, aczkolwiek w bardziej scentralizowanej formie.

W 1798 r., wojska francuskie zaatakowały Szwajcarię i stworzyły scentralizowaną Republikę Helwecką. Po raz pierwszy w historii, Szwajcaria została zmuszona do rezygnacji z neutralności i dostarczenia żołnierzy do Francji. Po wojnie domowej, fundamenty dla nowoczesnej Szwajcarii zostały ostatecznie ustanowione wraz z przyjęciem konstytucji w 1848 r. Powstała bardziej scentralizowana forma rządu i jednolity obszar gospodarczy, który położył kres rywalizacji między kantonami i pozwolił na rozwój gospodarczy. Pomimo postępu, XIX w. był trudnym czasem dla wielu Szwajcarów. Bieda, głód i słabe perspektywy pracy doprowadziły do fali emigracji, m.in. do Ameryki Północnej i Południowej.

Szwajcaria w XX wieku

XX w. został naznaczony serią uderzających wydarzeń na arenie politycznej, gospodarczej i społecznej.

W kraju nastąpiła zmiana w kierunku systemu wielopartyjnego. Na początku wieku, jedna partia zajmowała wszystkie pozycje w rządzie (Radzie Federalnej), tak pod koniec wieku, stanowiska obejmowali przedstawiciele z czterech różnych partii. Rolnicza Szwajcaria rozwinęła się w państwo przemysłowe, ze wzrostem poziomu życia i większą ilością imigrantów niż emigrantów. Warunki pracy i opieka społeczna stale się poprawiała, oraz nastąpił większy dostęp do szerszej gamy towarów konsumpcyjnych. Rozwój sektora eksportowego zmienił stosunki kraju z Europą i resztą świata. Chociaż Szwajcaria pozostała neutralna politycznie (nie uczestniczyła aktywnie w obu wojnach światowych), neutralność pozostaje tematem intensywnej debaty.