Zwyczaje i tradycje

Chienbaese, Liestal

Hint

Intro

Szwajcarzy zawsze podtrzymują i pielęgnują swoje lokalne zwyczaje. Dzięki temu Szwajcaria jest krajem o ogromnym bogactwie kulturalnym i żywej tradycji.

Muzyka

Nie ważne czy taniec ma miejsce czy nie. Szwajcarska muzyka folkowa jest głównie muzyką taneczną.

Najczęściej słyszane instrumenty muzyczne to:"Schwyzerörgeli" (akordeon), skrzypce, klarnet basowy, a w niektórych regionach, cymbały lub Trümpi (drumla). Alpejski folk rozwinął się z niepisanego przepływu umiejętności i kompozycji ponad pokolenia, dekady a nawet stulecia. Najstarsze znane Kuhreihen pochodzą z Appenzell i zostały zapisane w 1545 r. Róg alpejski, typowo szwajcarski, był pierwotnie instrumentem muzycznym i sygnalizacyjnym, używanym przez pasterzy i jodłujące chóry, które zaczęły powstawać w XIX w. Szwajcaria posiada rozległą amatorską scenę muzyczną, a niemal w każdej miejscowości jest przynjamniej chór lub orkiestra dęta.

Na alp

Rolnictwo alpejskie ma długą historię. Uważa się, że pastwiska powyżej linii drzew były hodowane już w 4.000 pne.

Zwyczaje i sporty

Przez długi czas, szwajcarskie zwyczaje sportowe były zepchnięte na drugi plan przez międzynarodowe rodzaje sportu, ale ostatnimi czasy powracają.

Choć regionalne i loklane tradycje sportowe są często zaniedbywane, pewne sporty cieszą się coraz większą popularnością. Główne wydarzenia, takie jak Swiss Wrestling i Alpine Festival ESAF są coraz bardziej znane. W 2010 r., festiwal przyciągnął rekorodową liczbę 250,000 odwiedzających i stał się największym festiwalem Schwingen, który kiedykolwiek się odbył. Warto zauważyć, że dodatkowe siły policji nie były potrzebne do utrzymania porządku, a głos prowadzącego skierowany do publiczności był wystarczający. W czasie tych kilkudniowych uroczystości, atletyczni zapaśnicy, krzepcy miotacze i silni gracze Hornussen dają z siebie wszystko co w ich mocy, przy akompaniamencie jodłujacych chórów i orkiestr akordeonowych.

Tradycje ludowe przez cały rok

Szwajcaria ma wiele zwyczajów, które związane są z kalendarzem. Większość jest pochodzenia pogańskiego lub ma związek z religią.

Święta obchodzone w Szwajcarii różnią się znacznie w zależności od pory roku i regionu. Niektóre oparte sa na starożytnych tradycjach, a inne pojawiły się dopiero niedawno. Wiele z nich odzwierciedla przebieg roku w rolnictwie, tak jak dzwonienie pracowników winnic na wiosnę, alpejskie wejście i zejście bydła w czasie miesięcy letnich, festiwale wina, dzielenie sera Chästeilet i karnawał Älplerchilbi jesienią. Więcej uroczystości odbywało się zimą, gdy rolnicy mieli mniej pracy. Nawet dzisiaj, wypędzanie zimy i złych duchów stanowi część tradycji. Tradycji, która jest powiązana z licznymi karnawałami i uroczystościami na koniec roku. Inne święta przypominają wydarzenia historyczne, takie jak ważne zwycięstwa w historycznych bitwach.

Rzemiosło artystyczne

Od połowy tysiąclecia szwajcarskie zegarmistrzostwo cieszy się dobrą opinią. Były trudne chwile, ale czas nigdy nie stanął.

Obecnie, 95% szwajcarskich zegraków jest przeznaczonych na eksport, a przemysł zegarmistrzowski jest kluczowym przemysłem eksportowym. Przemysł tekstylny ma także burzliwą przeszłość. Kilka obszarów, dzięki zaawansowanej technoligii, zwraca uwagę świata na haute couture, a kiedyś populrane rzemiosło tekstylne znalazło swoją niszę. Wiele sektorów przemysłu rzemieślniczego, takich jak rzeźby z drewna, malowane meble i ceramika rolników są blisko związane z historią turystyki szwajcarskiej. Jako przedstawiciele, wpłynęli na obraz niezliczonej liczby turystów przyjeżdżających do Alp w Szwajacrii w XIX i XX w.

Typowe jedzenie i wino

Jedzenie w Szwajcarii jest potpourri wpływów z różnych krajów. Łączy kuchnie swoich sąsiadów i tworzy z nich lokalną kuchnię z lokalnymi składnikami.